Baker Hughes Rig Count Data Nov 17, 2017:

Area Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year’s Count
U.S. 17 November 2017 915 +8 10 November 2017 +327 18 November 2016
Canada 17 November 2017 208 +5 10 November 2017 +24 18 November 2016
International October 2017 951 +20 September 2017 +31 October 2016